CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

PRZYJAZNA I SPRAWDZONA FIRMA

Producenci

Microsoft Project Standard 2010 PL 32/64-bit DVD BOX (Z9V-00019) PROMOCJA!! >>> DARMOWA DOSTAWA!! PAYU!!

Dostępność
Jest dostępny!
Cena: 1 480,00 zł
Cena netto: 1 203,25 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 16)
Kod produktu:

Z9V-00019

Producent:

 

Microsoft Project 2010 rozwija funkcje znane już z Microsoft Project 2007, dodając rozwiązania umożliwiające elastyczne zarządzanie pracą oraz narzędzia do współpracy potrzebne menedżerom projektów. Wraz z rozwojem potrzeb biznesowych Project 2010 pozwala na korzystanie z bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami i portfelem. Rodzina produktów Microsoft Project obejmuje Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010 i Microsoft Project Server 2010.

Co nowego w programie Project 2010

  • Udoskonalony interfejs
  • Nowe opcje przeglądania
  • Łatwiejsze dostosowywanie widoków
  • Planowanie kontrolowane przez użytkownika
  • Łatwiejsza współpraca
  • Zgodność z poprzednimi wersjamiUDOSKONALONY INTERFEJS

Program Project 2010 wprowadza wiele funkcji, które znacznie wzbogacają możliwości wyświetlania projektów i pracowania z nimi.

Wprowadzanie do wstążki
Przy pierwszym uruchomieniu programu Project 2010 użytkownik może być zaskoczony nowym widokiem. Menu i paski narzędzi zostały zamienione na Wstążkę, która umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonywania zadań. Polecenia są podzielone na logiczne grupy rozmieszczone na kartach.
W programie Project 2010 wszystkie karty i grupy na Wstążce można w pełni dostosowywać. Jeśli w danej organizacji są potrzebne funkcje specyficzne dla danej branży, można umieścić te funkcje na osobnej karcie na Wstążce.

Obszar Backstage
Klik nij Plik w celu otwarcia obs zaru Backstage — wygodnego graficznego miejsca umożliwiającego zarządzanie plikami projektów. Obszar Backstage zawiera te same podstawowe polecenia umożliwiające otwieranie, zapisywanie i drukowanie plików projektów, które były dostępne w menu Plik starszych wersji programu Microsoft Project. Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą również używać obszaru Backstage do zarządzania połączeniami z programem Project Server oraz wyewidencjonowywania i publikowania projektów.

Polecenie Opcje, które było dostępne w menu Narzędzia, zostało przeniesione do obszaru Backstage. Umożliwia ono otwarcie okna dialogowego Opcje programu Project, w którym można wprowadzać, przeglądać i zmieniać preferencje dotyczące wyglądu i sposobu działania programu Microsoft Project.

Szybkie znajdowanie poleceń
Dostęp do najczęściej używanych poleceń można teraz uzyskać za pomocą jednego kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w widoku, takiego jak pasek, komórka tabeli czy wykres, powoduje wyświetlenie minipaska narzędzi z listą często używanych poleceń. Jest to jedna z metod pozwalających oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie projektem.


NOWE OPCJE PRZEGLĄDANIA

Do programu dodano również nowe funkcje przeglądania, które ułatwiają sprawdzanie wydajności pracy zespołu i miejsc z nadmierną alokacją. Program Project umożliwia wszystkim użytkownikom w organizacji wyświetlanie ogólnej strategii (oraz potencjalnych głównych problemów dotyczących zasobów) w widoku osi czasu.

Terminarz zespołu
Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą korzystać z terminarza zespołu — widoku planowania zasobów umożliwiającego zarządzanie harmonogramem w sposób, który nie był dostępny w starszych wersjach programu Project. Widok terminarza zespołu umożliwia przeglądanie bieżących zadań członków zespołu i przydzielanie zadań danej osoby innej osobie. Można również przeglądać i przydzielać zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, przeglądać nadmierne alokacje oraz przeglądać nazwy zadań i zasobów. Wszystkie te czynności można wykonywać w jednym, wydajnym widoku. Zarządzanie zadaniami i zasobami jest teraz łatwiejsze niż do tej pory. Jeśli na przykład dany zasób jest nadmiernie alokowany, wystarczy przeciągnąć zadanie z jednego zasobu do drugiego. Informacja o nadmiernej alokacji zniknie.

Oś czasu
Program Project 2010 udostępnia widok osi czasu, który jest wyświetlany automatycznie powyżej pozostałych widoków, przedstawiając w zwięzły sposób cały harmonogram. Do osi czasu można dodawać zadania, można ją także wydrukować w celu uzyskania atrakcyjnego raportu podsumowującego cały projekt. Oś czasu można też wkleić do wiadomości e-mail, aby bez wysiłku uzyskać błyskawiczny raport.


ŁATWIEJSZE DOSTOSOWYWANIE WIDOKÓW

Modyfikowanie widoków w programie Project często sprawiało trudności. Teraz są dostępne nowe metody dostosowywania sposobu sterowania projektami i ich wyświetlania.

Szybkie dodawanie nowych kolumn
Dodawanie nowych kolumn w programie Project zostało znacznie uproszczone. Wystarczy kliknąć nagłówek Dodaj nową kolumnę po prawej stronie widoku arkusza, a następnie wpisać nazwę nowej kolumny bądź wybrać nazwę istniejącej kolumny. Można też szybko zmienić nazwę istniejącej kolumny, klikając jej tytuł i wpisując nową nazwę. Dostosowywanie kolumn jest prostsze niż do tej pory.

Suwak powiększenia
Program Project 2010 umożliwia szybkie powiększanie części dotyczącej danych okresowych w widoku przy użyciu suwaka powiększenia na pasku stanu. Wystarczy przesunąć suwak w prawo, aby powiększyć widok w harmonogramie (pokazać krótsze interwały, takie jak dni lub godziny), lub w lewo, aby go pomniejszyć (pokazać dłuższe interwały, takie jak tygodnie lub miesiące). Suwak powiększenia jest dostępny w widokach wykresu Gantta, diagramu sieciowego i kalendarza oraz we wszystkich widokach wykresów.

 

PLANOWANIE KONTROLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W programie Project 2010 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących planowania, które umożliwiają lepszą kontrolę nad harmonogramem. Można również tworzyć początkowe listy zadań w programie Microsoft Excel lub Word i wklejać je do programu Project bez ponownego formatowania.

Planowanie ręczne
W programie Project 2010 wprowadzono istotną zmianę sposobu planowania projektów. Zmodyfikowanie współczynników, takich jak współzależności zadań (zależności między zadaniami: Relacja między dwoma zadaniami połączonymi zależnością między ich datami rozpoczęcia i zakończenia. Istnieją cztery typy zależności między zadaniami: zakończenie rozpoczęcie (ZR), zakończenie zakończenie (ZZ), rozpoczęcie rozpoczęcie (RR) i rozpoczęcie zakończenie (RZ).) czy kalendarz (kalendarz: Mechanizm planowania, który określa czas pracy dla zasobów lub zadań. W programie Project są używane cztery typy kalendarzy: kalendarz bazowy, kalendarz projektu, kalendarz zasobu i kalendarz zadania.) projektu, nie powoduje automatycznej zmiany dat zadań planowanych ręcznie.

Ręcznie planowane zadanie można umieścić w dowolnym punkcie harmonogramu. Nie zostanie ono przeniesione przez program Project.

Menedżerowie projektów zaznajomieni z planowaniem automatycznym z wcześniejszych wersji programu Project mogą wyłączyć nową funkcję planowania ręcznego w przypadku wybranych zadań lub w całym projekcie. Zaawansowany aparat planowania programu Project może być wymagany podczas automatycznego planowania w niektórych projektach (zwłaszcza w projektach złożonych).

Nieaktywne zadania
Użytkownik może dezaktywować zadania, zachowując je w projekcie. Nieaktywne zadania często zawierają istotne informacje (na przykład wartości rzeczywiste lub informacje dotyczące kosztów), które mogą być przydatne dla potrzeb archiwizowania.

Zadania sumaryczne o strukturze zstępującej
Menedżerowie projektów nie muszą już tworzyć podzadań, a następnie rzutować ich na zadania sumaryczne. W programie Project 2010 można najpierw utworzyć zadania sumaryczne, które nie muszą zawierać dat w pełni zgodnych z datami rzutowanych podzadań.

Na początku fazy planowania menedżerowie projektów mogą mieć jedynie ogólne informacje o kluczowych elementach dostarczanych (element dostarczany: Materialny i mierzalny wynik lub element, który musi zostać wytworzony, aby zakończyć projekt lub część projektu. Zazwyczaj zespół wykonawczy i udziałowcy projektu ustalają elementy dostarczane przed rozpoczęciem projektu.) i punktach kontrolnych (punkt kontrolny: Punkt odniesienia wyznaczający ważne zdarzenie w projekcie, używany do monitorowania postępu projektu. Każde zadanie o zerowym czasie trwania jest automatycznie wyświetlane jako punkt kontrolny; jako punkt kontrolny można również oznaczyć dowolne inne zadanie o dowolnym czasie trwania.) projektu. W programie Project można dzielić projekty na ogólne fazy (faza: grupa powiązanych zadań, których wykonanie wyznacza jeden z głównych etapów projektu.) zgodnie z harmonogramem i budżetem (budżet: Szacowany koszt projektu, który można określić w programie Project przy użyciu planu bazowego.). Oznacza to, że daty poszczególnych elementów pracy nie muszą się pokrywać z datami ogólnych faz.

Porównywanie wersji projektu
Funkcja porównywania wersji w programie Project 2010 zawiera teraz paski wykresu Gantta i obrazy graficzne, dzięki którym łatwiej jest zauważyć różnice między wersjami projektu.

 

ŁATWIEJSZA WSPÓŁPRACA

Projekty nie działają dobrze, gdy są oddzielone od innych osób w organizacji. W programie Project ulepszono sposoby udostępniania informacji o projektach.

Ulepszenia współpracy za pośrednictwem synchronizacji z listami programu Sharepoint
Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą eksportować pliki projektów do listy programu SharePoint, dzięki czemu menedżer projektu może łatwo i szybko udostępniać informacje o stanie lub tworzyć raporty dostępne do przeglądania w całej organizacji. Do synchronizowania projektu z listą programu SharePoint nie jest potrzebny program Project Web App.

Zaawansowane funkcje kopiowania i wklejania
Trudno uwierzyć w to, że współpracę można ułatwić przez zwykłe kopiowanie i wklejanie informacji o projekcie. Dzięki tej nowej funkcji można kopiować i wklejać zawartość między programami pakietu Office a programem Project 2010, zachowując jej formatowanie, poziomy konspektu i nagłówki kolumn.

Za pomocą dwóch kliknięć można wygenerować błyskawiczny raport i skopiować go do większości programów pakietu Office.

 

ZGODNOŚĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

Program Project 2010 jest zgodny z poprzednimi wersjami programu Microsoft Project.

Pliki utworzone w programie Project 2007 lub w starszej wersji programu Project można otwierać i edytować w programie Project 2010 w trybie ograniczonej funkcjonalności. Ponadto pliki utworzone w programie Project 2010 można konwertować na pliki programów Project 2007, Project 2000–2003 i Project 98. W żadnym z tych przypadków nie jest potrzebny konwerter.

Uwaga: Funkcje specyficzne dla programu Project 2010, takie jak ręcznie planowane zadania i zadania sumaryczne o strukturze zstępującej, w starszych wersjach programu Project mogą być wyświetlane niezgodnie z oczekiwaniami.

 

 

Czas trwania licencji : dożywotnia (bezterminowa)

 

Zawartość opakowania: Hologramowy nośnik, licencja z unikalnym kluczem produktu, całość oryginalnie zaplombowana.

 

Liczba stanowisk : 1

 

Liczba użytkowników : 1

 

Typ Licencji : dla Firm i dla domu

 

Zastosowanie licencji : Komercyjne (dla firm)

 

 

Opinie o produkcie (0)

Marwiz.pl jest certyfikowanym, solidnym dystrybutorem produktów światowych marek o najwyższej jakości.                 

             To co Nas cechuje to uczciwość i dbanie o dobro klienta, który jest u Nas najważniejszy!

  

Konsultant on-line - Czekam na pytania Napisz do nas... Wyślij

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Sklep internetowy Marwiz.pl, 09-100 Płońsk, ul. Kolejowa 1 ® Copyright © Marwiz.pl 2009 - 2012. All rights reserved

Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych czy braku towaru.

Sklep internetowy Shoper.pl